Skip to content Skip to footer

Voor wie is subsidieaanvraag?

Eigenlijk bijna iedereen. De Nederlandse overheid simuleert investeringen in verduurzaming en verlaging van energieverbruik op vele manieren, zowel op nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau. Het gevolg is dat er een groot aantal regelingen is, waar u als organisatie of onderneming gebruik van kan maken. Voor alle organisaties die zelf door de bomen het bos niet zien of geen ervaring hebben met de betreffende subsidieaanvraag, nemen wij deze activiteit uit handen tegen een vaste vergoeding.

Ook verschillende dienstverleners of eigenaren subsidiëren duurzaamheidsmaatregelen van hun relaties of huurders. Zo vergoeden banken maatregelen teneinde het risico op leningen aan relaties te verminderen en zijn vastgoedeigenaren vaak bereid tot het ondersteunen van duurzaamheidsmaatregelen voor huurders; vooral indien er een langere verhuurrelatie mee kan worden gerealiseerd.

Wat doen we voor u bij een subsidieaanvraag?

Of wij nu de mogelijkheden onderzoeken voor uw organisatie om te investeren in energieverlaging en -verduurzaming of u begeleiden bij de uitvoer van specifieke maatregelen, in alle gevallen zullen wij de op uw situatie van toepassing zijnde subsidies aanvragen. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.

 

Enkele voorbeelden van subsidies zijn:

  • ISDE: Zakelijke gebruikers kunnen gebruik maken van de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor o.a. investeringen in (hybride) warmtepompen, zonneboilers en zonne-energie.
  • EIA: Ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken kunnen gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek. Voor specifieke investeringen kan dan 45,5% van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst.
  • SDE++: Deze subsidie is een meerjarige subsidie bedoeld voor grootverbruikers van alle sectoren. Deze subsidie is met name interessant voor industriële en andere bedrijven met energie-intensieve processen. Bedrijven kunnen een subsidie aanvragen voor een veelheid van investeringen, waaronder investeringen in zonne-energie (PV), CO2-opslag en -afvang en zon-thermie (PVT)
  • DUMAVA: Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed (bijv. kerken, scholen, dorpshuizen, zorginstellingen, culturele instellingen) kunt u voor een reeks aan energie verduurzamingsmaatregelen subsidie krijgen op zowel de investeringen (30%) als het energieadvies voor een integraal plan (50%).

Tegelijkertijd zijn er vele lokale en regionale subsidies die wij voor onze opdrachtgevers bijhouden en aanvragen.

 

Wat heeft onze opdrachtgever aan de subsidieaanvraag?

De verstrekking van subsidies leidt er vaak toe dat projecten financieel haalbaar of (veel) winstgevender worden. Bovendien worden in een aantal gevallen niet alleen de investeringen in installaties gesubsidieerd, maar tevens de kosten van de adviseurs die hierbij helpen, zoals Praeter (deels). Hierdoor kan een opdrachtgever zich tegen beperkte kosten voorzien van professionele hulp en ondersteuning.

Er zijn vele lokale en regionale subsidies die wij voor onze opdrachtgevers bijhouden en aanvragen.