Skip to content Skip to footer

Voor wie is vaststelling energielabel?

Voor alle organisaties die inzicht willen krijgen in de energieprestatie van hun vastgoed; zowel organisaties in de nieuwe als de bestaande bouw, woningen en utiliteitsgebouwen. De energieprestatie van een gebouw moet op verschillende momenten worden vastgesteld, zoals bij vergunningsaanvragen, opleveringen of in het kader van verkoop of verhuur.

Wat is een vaststelling energielabel?

Het energielabel wordt vastgesteld op basis van de energieprestatie van het pand en wordt vervolgens vastgelegd in een energieprestatierapport. Dit rapport wordt opgesteld op basis van wettelijke regelgeving (o.a. NTA 8800) welke is opgesteld op basis van internationale normen. Het energieprestatierapport levert alle parameters waarmee kan worden getoetst of wordt voldaan aan de vereiste minimale energieprestatie vanuit de regelgeving.

Vanaf 2021 worden alle energielabels aan de hand van deze drie indicatoren vastgesteld. Het gaat hierbij om de energiebehoefte van het pand, het primaire fossiele energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie. Tevens zijn deze drie indicatoren leidend bij de label bepaling. Er wordt hierbij gekeken naar de volgende punten binnen een pand: een aanwezige klimaatinstallaties, bruto vloeroppervlak, ruimteverwarming- en koeling, beschaduwing, ventilatiesystemen, bevochtiging en ontvochtiging, warmtapwater, verlichtingsinstallaties en de gebouwgebonden energieproductie.

Wat heeft onze opdrachtgever aan vaststelling energielabel?

De opdrachtgever kan voldoen aan de mogelijke labelplicht vanuit de overheid. Alle bestaande kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 voldoen aan de minimale labelplicht C. Alle bestaande bouw zal in 2030 uiteindelijk labelplicht A krijgen. Een vastgesteld energielabel heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

De opdrachtgever krijgt ook goed inzicht in de energieprestatie en CO2-voetafdruk en de energiebehoefte van de organisatie en het pand. Tevens kunnen vanuit de huidige energieprestatie gerichte maatregelen uitgevierd worden om de energieprestatie en het energielabel te verhogen.