Skip to content Skip to footer

Voor wie is energie verbruiksmonitoring?

Voor organisaties die inzicht willen verkrijgen in hun energieverbruik. Aan de hand van deze inzichten kunnen er maatregelen worden getroffen om het verbruik te reduceren en de gepaarde kosten te verlagen.

Wat is energie verbruiksmonitoring?

Maeter is een portal waarmee u inzicht verkrijgt in uw energieverbruik. Door uw verbruik met extra gegevens aan te vullen, kunnen wij analyseren waar en hoe u op uw gas- en elektraverbruik kunt besparen. Tevens kunt u energieverbruik vergelijken met andere organisaties en utiliteiten en krijgt u meer grip op uw totale energieverbruik.

Wat heeft onze opdrachtgever aan energie verbruiksmonitoring?

Tijdens periodieke analyses nemen we het energieverbruik en de mogelijk te treffen besparingsmogelijkheden met u door. En besparen betekent lagere kosten. Immers, alleen als u weet wanneer u energiekosten maakt, kunt u deze verlagen. Gebruikers van Maeter besparen dikwijls 10-20% op hun verbruik, simpelweg door “korter op de bal te zitten” en op kwartier- of uur-basis gebruik te volgen ne te analyseren.

Met Maeter voldoet u ook aan een belangrijke eis van de Energie Maatregelen Lijst (EML) van de overheid: het meten van uw verbruiken.

Met Maeter kunnen we uw verbruiken nauwkeurig volgen en analyseren.