Skip to content Skip to footer

Voor wie is begeleiding uitvoer zonne-energie?

Voor elke organisatie die heeft besloten te investeren in zonne-energie op haar dak, maar die dit aan een professionele partij wil laten begeleiden; een partij die hier veel ervaring mee heeft en onafhankelijk en uitsluitend in het belang van haar als opdrachtgever werkt. Praeter is geen aannemer of installateur en ontvangt geen vergoedingen van partijen die zij inschakelt.

Wat is begeleiding uitvoer zonne-energie?

Op basis van een stappenplan begeleiden wij de investering in zonne-energie door onze opdrachtgever van a tot z: van aanbesteding, via begeleiding van de uitvoer, tot en met controle van de oplevering en ingebruikneming van de installatie. Daarbij managen wij nadrukkelijk dat de uitkomsten in lijn zijn met de door ons gepresenteerde business case.

Deze dienstverlening bieden wij aan voor een vaste prijs op basis van de grootte en complexiteit van het betreffende dak en de installatie.

Bij de begeleiding van de uitvoer controleren wij eerst de mogelijke “show-stoppers”, zodat u geen hoge kosten maakt voordat u zekerheid heeft dat de betreffende installatie ook daadwerkelijk technisch mogelijk is. Zo controleren wij o.a.:

  • De mogelijkheid om aan het net terug te leveren
  • De sterkte van het dak met behulp van uw constructeur
  • Of de verzekeraar bezwaren heeft tegen de aanleg van een zonnestroominstallatie
  • Of de levensduur van uw dakbedekking aansluit bij de levensduur van de zonne-energie

Eventuele extra kosten voor aanpassingen van constructie, dakbedekking of verzekering nemen wij mee in een update van uw business case.

Wij vragen offertes uit bij installateurs waarbij uiteraard ook uw eigen voorkeurs-partij kan inschrijven. Wij adviseren immers onafhankelijk en accepteren geen vergoedingen van installateurs. Door de vele aanbestedingen die wij doen zijn wij goed op de hoogte van prijzen en kwaliteiten, waardoor wij onze advieskosten veelal eenvoudig voor u terugverdienen. Wij helpen u de meest geschikte installateur te kiezen en begeleiden vervolgens de uitvoer door de gekozen installateur. Na voltooiing van de installatie laten wij deze door een onafhankelijke partij controleren (de zgn. scope-12 keuring) en indien gewenst voeren wij ook zelf een nadere technische controle uit.

 

Wat heeft onze opdrachtgever aan de begeleiding uitvoer zonne-energie?

Het goed laten lopen van een zonne-energie traject kost veel tijd en kennis van verschillende vakgebieden; denk aan elektrotechnische en bouwkundige kennis, juridische en financiële kennis, kennis van subsidies en projectmanagement. Vaak hebben bedrijven niet alle specifieke kennis in huis en doen zijn éénmalig of zelden een zonne-energie traject. Wij zorgen voor de afstemming met alle betrokken partijen met als doel het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen zodat u zich bezig kan blijven houden met de kernzaken van uw bedrijf. Praeter heeft alle kennis in huis en doet vele zonne-energie projecten per jaar.

En niet onbelangrijk: Praeter brengt alleen geld in rekening aan haar opdrachtgevers, NOOIT aan partijen die zij inschakelt, zoals constructeurs, aannemers of installateurs. Hierdoor staan wij altijd aan de zijde van de opdrachtgever en kunnen wij volstrekt onafhankelijk partijen adviseren en inschakelen. Bovendien heeft de opdrachtgever bij elke stap van de uitvoering de controle en het overzicht om de besluiten zelf nemen op basis van onze adviezen.

Het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen zodat u zich bezig kan blijven houden met de kernzaken van uw bedrijf.