Skip to content Skip to footer

Voor wie is de portfolioscan?

Voor organisaties die het potentieel van zonne-energie willen weten voor hun totale vastgoedportefeuille of van het vastgoed in een bepaald gebied.

Bijvoorbeeld:

 • Provincies en gemeenten die bedrijven willen stimuleren te investeren in zonne-energie voor de uitvoering van hun Regionale Energie Strategie (RES)
 • Vastgoedbeheerders of -eigenaren die een aanpak over hun hele portfolio overwegen
 • Bedrijven en organisaties met meerdere vestigingen of filialen die eigen opwek van energie overwegen
 • Organisaties die meerdere panden huren van één of meerdere vastgoedeigenaren

Wij stelden een portfolioscan samen voor meerdere gemeentes in het Westen van Nederland en voor een aantal familiebedrijven en vastgoedeigenaren met vestigingen verspreid door Nederland

Wat is een portfolioscan?

 • Op basis van door de opdrachtgever verstrekte criteria – bijvoorbeeld postcode gebieden, specifieke adressen of adressen met een zekere dak-grootte – stellen wij een rapport samen met de uitkomsten van de aanpak voor de betreffende locaties
 • Dit rapport bevat de totale investering, het potentieel aan energieopwekking en CO2 besparing en het te behalen rendement op deze investeringen met de terugverdientijd. Tevens zoomen we in op de belangrijkste locaties
 • Het rapport gaat vergezeld van een lijst van alle locaties met de details per gebouw, inclusief contactgegevens van de organisaties
 • Het rapport en het overzicht van de locaties presenteren wij aan onze opdrachtgever, aangevuld met een heldere strategie of plan van aanpak

Wat heeft onze opdrachtgever eraan?

 • De portfolioscan geeft op het niveau van een geheel gebied of organisatie aan wat de potentie van een investering in zonne-energie is, met een concreet plan voor uitvoer én actielijst naar de (grootste) locaties toe
 • Hiermee kan een organisatie op beleids- of directieniveau de impact van een beleidskeuze vooraf inschatten en budgetteren, in de wetenschap dat dit beleid ook uitvoerbaar is
 • Dit maakt het mogelijk om een overkoepelende investeringsconstructie in zonne-energie voor de gehele of een deel van de vastgoedportefeuille te organiseren
 • Het begeleiden van het tot stand laten komen van deze investeringsconstructie op technisch, organisatorisch, juridisch en financieel gebied

Technisch ontwerp

Legplan: systeem met 646 zonnepanelen
Hiernaast is een weergave te zien van het zonnestroomsysteem op het dak van Zoerbeemden 1. Voor uw installatie maken wij gebruik van hoogwaardige panelen die een verwachte levensduur hebben van 25-30 jaar.