Skip to content Skip to footer

Voor wie is het maatwerkadvies zonne-energie?

Voor organisaties die overwegen te investeren in zonne-energie op het gebouw dat ze in eigendom hebben of gebruiken.

 

Wat is een maatwerkadvies zonne-energie?

Het maatwerkadvies zonne-energie bevat een nauwkeurige berekening van de benodigde investering in zonne-energie, de te verwachten opbrengsten en CO2-reductie en het rendement en de terugverdientijd van de investering. Dit maatwerkadvies wordt tegen een vooraf afgesproken vaste prijs aangeboden.

Op basis van locatiegegevens, het huidige energieverbruik en kosten met een inschatting van de mate waarin de opgewekte energie zelf gebruikt kan worden in het bedrijfspand, berekenen wij de financiële haalbaarheid van deze investering.

De klant ontvangt een op basis van satellietdata ingetekend legplan, met een gecertificeerd advies van de verwachte energieopwekking en daarbij een door de bank geaccepteerde businesscase. De laatste bevat de investering, de jaarlijkse besparing, het rendement en de terugverdientijd van de investering. De businesscase gaat uit van 3 scenario’s: investering met eigen geld, investering met behulp van een banklening en verhuur van het dak aan een derde partij die de energie gaat leveren. Wij presenteren het maatwerkadvies aan u in een beeldbelgesprek, of –  als u wilt tegen meerkosten – op locatie.

Tevens ontvangt de opdrachtgever een stappenplan en offerte van de kosten gemoeid met de begeleiding van de uitvoering van deze investering door Praeter, waarbij de totale aanbesteding, begeleiding en controle van de oplevering uit handen genomen wordt, terwijl de opdrachtgever bij alle beslissingen overzicht en controle houdt.


Wat heeft onze opdrachtgever aan een maatwerkadvies zonne-energie?

Het maatwerkadvies zonne-energie zorgt ervoor dat vóór aanvang van een eventuele investering in zonne-energie helderheid bestaat over het verdienmodel voor de opdrachtgever, nog voor uitvoerende partijen als aannemers of installateurs aan bod komen. Daarmee krijgt de opdrachtgever een onafhankelijke en effectieve wijze om een oordeel te vormen over de haalbaarheid van een investering in zonne-energie op het dak van zijn bedrijf of organisatie.

Wij maken vele honderden van deze adviezen per jaar en voor een grote variatie aan typen van organisaties en bedrijven. Daardoor kunnen wij deze snel en betrouwbaar opstellen en een ingewikkelde materie voor opdrachtgevers eenvoudig weergeven en uitleggen. U heeft daarbij uitgebreid de tijd voor het stellen van vragen.

 

Technisch ontwerp

Legplan: systeem met 646 zonnepanelen
Hiernaast is een weergave te zien van het op het dak van een willekeurige opdrachtgever. Voor deze installatie maken wij gebruik gemaakt van hoogwaardige panelen die een verwachte levensduur hebben van 25-30 jaar.

Het maatwerkadvies zonne-energie bevat een nauwkeurige berekening van de benodigde investering in zonne-energie, de te verwachten opbrengsten en CO2-reductie en het rendement en de terugverdientijd van de investering.

Het maatwerkadvies zonne-energie bevat een nauwkeurige berekening van de benodigde investering in zonne-energie, de te verwachten opbrengsten en CO2-reductie en het rendement en de terugverdientijd van de investering.