Skip to content Skip to footer

Voor wie is het maatwerkadvies energiebesparing?

Voor organisaties die een gedetailleerd en op hun specifieke gebaseerd advies willen ontvangen voor de beste manier van verwarmen en koelen van hun pand, waarbij comfort voor gebruikers, energieverbruik en energielabel worden geoptimaliseerd.

Wat is het maatwerkadvies energiebesparing?

Op basis van een specifieke uitvraag van de gegevens van uw pand (zoals o.a. locatie, plattegrond energieverbruik en kosten, energie verbruikspatroon en gebruikersfuncties), wij maken een afspraak voor een schouw op uw locatie. Tijdens deze schouw bespreken wij de mogelijke oplossingen en geven u inzicht hoe deze te realiseren zijn. Op basis van deze schouw stellen wij een uitgebreid maatwerkadvies op, met de verschillende maatregelen, de ermee gemoeide investeringen, kosten en opbrengsten en (indien relevant) de te verwachtte invloed op uw eventueel energielabel. Ook subsidiemogelijkheden komen aan bod. 

Dit rapport sturen wij u toe en bespreken wij middels een beeldbelgesprek met u (indien gewenst op locatie). Tijdens dit gesprek helpen wij met een keuze in maatregelen en offreren wij u de kosten voor begeleiding van de uitvoering van deze maatregelen.

Wat heeft onze opdrachtgever aan het maatwerkadvies energiebesparing?

Met dit rapport heeft u een panklaar stappenplan waarmee u de verschillende maatregelen kunt implementeren en heeft u inzicht in de te verwachten investeringen, opbrengsten en kosten en het rendement van deze maatregelen. Ook weet u welke kosten wij u offreren voor het uit handen nemen en begeleiden van deze maatregelen.