Selecteer een pagina

Kernenergie vs Duurzaam energie

door | mei 5, 2021 | Blog

Kernenergie, een manier van energie opwekken die een enorm deel zou kunnen uitmaken van de energie productie. Maar waarom is dat dan niet het gesprek van de dag?

Even in het kort en voor alle duidelijkheid, kernenergie is geen duurzame energie. Natuurlijk, er is weinig uitstoot van CObij de daadwerkelijke opwekking (kernsplitsing) van energie, maar er komt ook tijdens het transport, de winning van de grondstof en de eventuele bouw van een centrale veel COvrij. Maar kernenergie is in feite zelf een andere vorm van fossiele brandstof. Het uranium is de (fossiele) brandstof voor de kerncentrale. Het is dus alsof er een alternatieve fossiele brandstof is, een brandstof waarvan de volledige voorraad van de wereld, de hele wereld voor de komende, misschien wel millennia in zijn energievraag (zoals deze nu is) kan voorzien. En in feite is dat ook zo, maar het is eindig, ooit raakt de voorraad op en staat de wereld dan weer voor eenzelfde soort vraag. Hoe kunnen we de vraag naar energie en warmte voldoen zonder gebruik te maken van bronnen die op raken?

Daar zit dus het verschil in, wel of niet een voorraad. De zon en de wind bijvoorbeeld zijn energiebronnen die niet uitgeput raken (voor zover wij weten). Dat betekent een oneindige voorraad aan energie. Toch zal er altijd enige vorm van COuitstoot plaatsvinden. Ook hierbij geld, uitstoot bij productie en transport.

Vanuit die gedachte valt er toch wel iets te zeggen voor het gebruik van kernenergie, afgezien van het feit dat kernenergie relatief gevaarlijk kan zijn (weliswaar lage kans), radioactief materiaal als restproduct heeft en het schrijnend duur is om een centrale te bouwen (miljarden). Het grootste gedeelte van het restafval uit een centrale kan namelijk worden hergebruikt. Daarbij komt dat de voorraad uranium voor misschien wel duizenden jaren de huidige energievraag kan dekken. Het proces van kernsplitsing zelf stoot vrijwel geen COuit en de techniek blijft maar vooruit gaan. Natuurlijk geldt dat ook voor de productie van zonnepanelen windturbines etc. maar dus ook voor de eventuele kerncentrales. Efficiëntie zal naar verwachting blijven stijgen, opslagprocedures verbeteren en slimmer worden in de toekomst en dus een lage emissiefactor. 

Als kerncentrales voortdurend efficiënter en veiliger worden almede de opslag, wat weerhoudt ons ervan om kernenergie te gaan gebruiken?

Deel dit artikel